بالابرهای گردان،ميني تاور

بالابرهای گردان،ميني تاور

بالابرهای گردان مناسب ساختمان ها و پروژه های بزرگ طراحی و تولید شده است.

بالابرگردان برقي(ميني تاور)

  • کد محصول: BG 1000
  • ظرفیت: 1 تن
  • انرژی: سه فاز

جابه جايي بار با طول هاي بلند و حجيم جابه جايي مصالح و بار در طول نماي ساختمان

اطلاعات بیشتر

بالابرگردان برقي(ميني تاور)

  • کد محصول: BG 700
  • ظرفیت: 700كيلوگرم
  • انرژی: سه فاز

جابه جايي بار با طول هاي بلند و هجيم جابه جايي مصالح و بار در طول نماي ساختمان

اطلاعات بیشتر