میکسرهای بتون و بتونیر

میکسرهای بتون و بتونیر

این گروه از محصولات جهت تولید انواع بتون با نیازهای خاص طراحی و تولید شده است.

ميكسر بتن فرمان گيربكسي

 • کد محصول: BV300
 • ظرفیت: 250 لیتر
 • انرژی: تکفاز

اين محصول براي ساخت و ميكس بتن طراحي شده است.

اطلاعات بیشتر

ميكسر بتن

 • کد محصول: BV300
 • ظرفیت: 250 لیتر
 • انرژی: تکفاز

اين محصول براي ساخت و ميكس بتن طراحي شده است.

اطلاعات بیشتر

ميكسر بتن فرمان گيربكسي

 • کد محصول: BH350
 • ظرفیت: 350 لیتر
 • انرژی: تکفاز

اين محصول براي ساخت و ميكس بتن طراحي شده است.

اطلاعات بیشتر

ميكسر بتن

 • کد محصول: BH 750
 • ظرفیت: 500 ليتر
 • انرژی: سه فاز

اين محصول براي ساخت و ميكس بتن طراحي شده است

اطلاعات بیشتر

بتونير 1000 ديزل

 • کد محصول: BH 1000 D
 • ظرفیت: 1000 ليتري
 • انرژی: ديزل

اين محصول براي ساخت و ميكس بتن طراحي شده است

اطلاعات بیشتر

بتونير 2000 ليتري

 • کد محصول: BH 2000
 • ظرفیت: 2000 ليتري
 • انرژی: سه فاز

اين محصول براي ساخت و ميكس بتن طراحي شده است.

اطلاعات بیشتر

بتونير 750 ليتري

 • کد محصول: BH 750 D
 • ظرفیت: 750 ليتري
 • انرژی: ديزل

اين محصول براي ساخت و ميكس بتن طراحي شده است

اطلاعات بیشتر