باكت بتن

باكت بتن

باكت تخليه زير + تخليه بغل

باكت بتن تخليه زير

 • کد محصول: تخليه زير
 • ظرفیت: 500 تا 2000 ليتري
 • انرژی: دستي

براي بتن ريزي سقف و ستون و ديوار برشي استفاده مي شود

اطلاعات بیشتر

باكت بتن تخليه بغل

 • کد محصول: تخليه بغل
 • ظرفیت: 500 تا 2000 ليتري
 • انرژی: دستي

براي بتن ريزي سقف و ستون و ديوار برشي استفاده مي شود

اطلاعات بیشتر

باكت بتن تخليه زير شيلنگ خور

 • کد محصول: شيلنگ خور
 • ظرفیت: 500 تا 2000 ليتري
 • انرژی: دستي

براي بتن ريزي ستون و ديوار برشي با ارتفاع هاي بلند و سقف مناسب ميباشد

اطلاعات بیشتر

باكت بتن تخليه بغل شيلنگ خور

 • کد محصول: درب پروانه اي
 • ظرفیت: 1000 كيلوگرم
 • انرژی: دستي

باكت بتن تخليه بغل .درب گيربكس دار جايگاه نفر.شيلنگ خور .درب پروانه اي.

اطلاعات بیشتر