باكت بتن تخليه زير

باكت بتن تخليه زير

باكت بتن تخليه زير

تخليه زير

براي بتن ريزي سقف و ستون و ديوار برشي استفاده مي شود

مشخصات فنی
بدنهاز ورق 3 ميليميتر
پايه هاپروفيل صنعتي

  • براي بتن ريزي سقف و ستون و ديوار برشي استفاده مي شود


    تا کنون نظری ثبت نشده است

دیدگاه خود را بنویسید