باكت حمل ماسه

باكت حمل ماسه

باكت حمل ماسه

باكت تخليه بغل

مخصوص خاك و ماسه و مصالح فله

مشخصات فنی
قلاب4 قلاب
دربلولايي با اهرم چفت

  • مخصوص خاك و ماسه و مصالح فله


    تا کنون نظری ثبت نشده است

دیدگاه خود را بنویسید