باكت چهارگوش خاك

باكت چهارگوش خاك

باكت چهارگوش خاك

مكعب مستطيل (4گوش)

براي جابه جايي مصالح فله و غيرفله كاربرد دارد

مشخصات فنی
قلاب4 قلاب
دربلولايي به سمت پايين

  • براي جابه جايي مصالح فله و غيرفله كاربرد دارد
  • يك ضلع بازشو به پايين (درب باراندازي)


    تا کنون نظری ثبت نشده است

دیدگاه خود را بنویسید